Jelenlegi hely

Ki a védőnő és miben segíti a kismamák, kisgyermekes családok életét?

A védőnői szolgálat mindenki számára elérhető, ingyenes népegészségügyi feladatokat szem előtt tartó ellátási forma. A védőnők a családok otthonában látnak el közfeladatot, olyan lehetőségeik vannak a családok megerősítésében, amellyel támaszt nyújthatnak a kismamáknak, kisgyermekes anyukáknak. A családok egyik legfontosabb szövetségesei lehetnek, ha megértjük, hogy ők értünk és nem ellenünk vannak.


Nem sok mindent tud egy frissen kismamává vált nő a védőnőkről, általában azt, amit a szomszédasszonytól vagy egy barátnőtől tud meg, sokszor negatív kritikákkal illetik őket, sokan nincsenek tisztában az ő feladataikkal, az ő fontosságukkal. Mivel kötelező az odajárás és nem kell fizetni érte sokszor inkább teherként fogják fel a várandósok, mint hogy örülnének, az ingyenes és szakszerű segítségnek. 
Éppen ezért szeretnénk nektek összefoglalni, hogy mi az, amiben segíthetnek nekünk, mi az, amire kötelezi őket az állam és egyáltalán megérteni, hogy miért is jó ez nekünk. Európában nincs egy országban sem védőnői szolgálat, ez egy teljesen egyedülálló magyarforma, ha nem lenne, akkor biztos fogadnánk védőnőt is, tehát örüljünk, hogy legalább ezért a szolgáltatásért nem kell fizetnünk a babavárás időszakában….
A védőnő területe a számára megállapított körzet, tehát védőnőt nem kell választanunk, hanem a lakhely szerinti illetékes területhez fogunk tartozni. Itt tudod megnézni a védőnők területi felosztását.  Minden esetben gondozási tervet készít közösen a családdal és abban rögzítik a családlátogatási és tanácsadási alkalmakat.


Milyen feladatokat lát el a védőnő?

 • nővédelem, ezen belül:  családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel.
 • várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint, a várandós és gyermekágyas anyák megelőző ellátásában, az anyák felkészítésében az újszülött táplálására és ellátására,
 • gyermekágyas anyák gondozása keretében segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban,
 • az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
 • a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira,
 • a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására,
 • a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése
 • az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, a családban, a tanácsadóban és a nevelési/oktatási intézményben,
 • óvodában a védőnői feladatok végzése, 
 • oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
 • oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása;
 • családgondozás keretében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus családi környezet kialakításához;
 • a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele, 
 • tájékoztatás a családtámogatási formákról és lehetőségekről;
 • az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.
 • népegészségügyi célú méhnyakszűrést végez


A védőnő által elvégzendő vizsgálatok

 • Testi fejlődés - testtömeg, testhossz/testmagasság, fejkörfogat mérése,
 • a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése és magatartásproblémák feltárása,
 • érzékszervek működésének vizsgálata és a beszédfejlődés vizsgálata,
 • BCG-heg ellenőrzése,
 • mozgásszervek elváltozásának szűrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások),
 • pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
 • vérnyomásmérés,
 • kültakaró vizsgálata,
 • szájüreg, fogazat megtekintése.


A területi védőnői tanácsadások rendje
     

 • Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás: legalább heti 1 alkalommal, minimum 2 órában.
 • Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: legalább heti 1 alkalommal,
 • minimum 2 órában.
 • Csoportos egészségfejlesztő foglalkozások (szülésre, szoptatásra felkészítés, baba- mama klub, csecsemő masszázs, életmód klub, szülők iskolája stb.): igény szerint az adott programnak megfelelő rendszerességgel, előre tervezetten.

Milyen gyakorisággal kell a védőnőknek találkoznia a várandós nőnek?

 • Gondozási tervet készítenek a védőnők a várandós anyákkal együtt és ebben közösen rögzítik a családlátogatások és várandós tanácsadások alkalmait.
 • A várandós jogosult trimeszterenként legalább 1 alkalommal védőnői gondozást kapni. Ha az állapota szakmailag indokolja, akkor az előírásnál nagyobb gyakorisággal kell gondozásba részesíteni.
 • A várandósság ideje alatt legalább 4 alkalommal.
 • A szülés közeledtével beszéljük meg védőnőnkkel, hogy értesítjük majd a szülés és a hazajövetel idejéről. 34. hétig rögzíteni kell a várandósgondozási könyvben a választott házi gyermekorvost, ha nem választ akkor a területileg illetékes házi gyermekorvos elérhetősége kerül a könyvbe.


Milyen gyakorisággal kell meglátogatnia a védőnőknek a családokat otthonukban?

 • Várandós anya: a várandósság ideje alatt legalább 4   alkalommal, (ebből az első látogatás a gondozásba vétel után 2 héten belül), fokozott gondozást igénylők esetén havonta egy alkalommal és szükség szerint.
 • Gyermekágyas anya ill. újszülött csecsemő: az intézetből hazajövetel után – munkaszüneti nap kivételével – 48 órán belül, majd az első 6 hétben legalább hetente. 
 • Csecsemő (6 hét-1 éves kor): havonta, a fokozott gondozást igénylők esetében havonta és szükség szerint
 • 1-3 éves korú kisded: évente legalább 6 alkalommal, a fokozott gondozást igénylők esetében évente legalább 6 alkalommal és szükség szerint. 
 • 3 éves kortól: 
  o    ha nem jár közösségbe: évente legalább 4 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően, fokozott gondozást igénylők esetében évente legalább 4 alkalommal és szükség szerint.
  o    ha jár közösségbe: évente legalább 2 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően; fokozott gondozást igénylők esetében évente 2 alkalommal és szükség szerint, valamint beiskolázás előtt kötelezően

Milyen feladatokat lát el a védőnő a várandós gondozás keretében?

 • felveszi nyilvántartásba a várandós anyát – a szülész-nőgyógyász szakorvostól hozott előzetes igazolás/lelet alapján, és rizikóbesorolás alapján
 • kiállítja a várandós anya törzslapját, gondozási könyvét (ezt átadja a várandós anyának),
 • felveszi a részletes anamnézist (előzményeket),
 • tájékoztatja a várandós anyát gondozásának menetéről,
 • a várandós gondozás során a tanácsadáson és a családlátogatáson szerzett tapasztalatokat rávezeti a várandós anya törzslapjára és beírja gondozási könyvébe is,
 • a nyilvántartásba vett személyeket otthonukban, illetve a tanácsadóban folyamatos gondozásban részesíti,
 • legalább hetente egy alkalommal várandós tanácsadást tart;
 • a várandós nő egészségiállapotát ellenőrző alapvető vizsgálatokat elvégzi, 

o    a testsúlymérés,
o    testmagasság mérés (első alkalommal),
o    alsóvégtagok megtekintése,
o    emlők megtekintése, estleges tapintásos vizsgálata,
o    haskörfogat mérés,
o    vérnyomásmérés,
o    pulzusszámlálás,
o    magzati szívműködés-vizsgálat (16. héttől),
o    magzatmozgások észlelése és értékelése,
o    vizeletvizsgálat,
o    vércukorvizsgálat;

 

 • folyamatosan konzultál a várandós gondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvossal és a háziorvossal;
 • figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát,
 • tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról, a családtámogatási ellátási formákról, szükség esetén közreműködik ezek intézésében,
 • megszervezi a szülésre felkészítést, lehetőleg a férj (élettárs) bevonásával,
 • kiemelt figyelmet fordít a szoptatás szorgalmazására, a baba 6 hónapos koráig tartó kizárólagos szoptatásra,
 • egészségnevelési foglalkozásokat, szülésre felkészítő tanfolyamot szervez/vezet, szorgalmazza az együttszülés lehetőségének megteremtését.

Mi a területi védőnő feladata a 6 éven aluli gyermekek gondozása során?

 • a családlátogatás és védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése;
 • az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése;
 •  a hat hónapos korig tartó igény szerinti kizárólagos szoptatás ösztönzése, a szoptatás gyakorlatának megtanítása. A szoptatással kapcsolatos problémák megelőzése és megoldásában segítségnyújtás. A hat hónapos kor alatti vegyes illetve mesterséges táplálás egészségi, testi, lelki, környezeti rizikótényezőinek ismertetése;
 • a gyermek fejlődésének nyomon követése, az esetleges kóros elváltozás korai észlelése, dokumentálása és a gyermeket ellátó orvos értesítése
 • a jogszabály által meghatározott szűrővizsgálatok szervezése és végzése: 

o    1, 3 és 6 hónapos korban:
– pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata,
– érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság,
hallás);
o    1 éves életkorban és 6 éves korig évente:
– testmagasság,
– testtömeg,
– mellkörfogat mérése, fejkörfogat mérése (szükség szerint),
– a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése,
– pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgálata
– érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság,
hallás) és beszédfejlődés vizsgálata
– mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a láb statikai
problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba,
scoliosis),
– vérnyomásmérése 3-6 éves életkor között évente;

 • a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi gyermekorvos/háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele;
 • a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint.

Új feladatokkal bővül a védőnői munka, a szülői megfigyeléseken alapuló kérdőív.

A szülői megfigyelésen alapuló kérdőív célja a szülők gyermekeik fejlődésével kapcsolatos ismereteinek bővítése a védőnők, házi/gyermekorvosok munkájának segítése. A kérdőív segítségével a szülők tapasztalatai is bekerülnek a rendszerbe, annak érdekében, hogy időben felfedezhetőek legyenek azok a problémák, amelyeket korai intervencióval befolyásolni lehet.

Itt található részletes anyag: http://www.gyermekalapellatas.hu/fejlesztesek/szuloi_kerdoiv
 

M.Mariann- Kecskemétimami

Hozzászólások

Sajnos az én védőnőm ezek közül a feladatok közül szinte semmit sem teljesít. Egy kezemen bőven meg tudom számolni, hogy hányszor volt nálunk összesen várandósságom alatt és azt követően, pedig a gyermekem már 20 hónapos.

Amikor megszületett a gyermekem kijött, de meg sem nézte a gyereket, bár ezen nem csodálkoztam, mert már más anyukák mondták, hogy az övékét sem szokta megnézni, ha néhanapján kimegy hozzájuk.

Akkor sem segített, amikor 5 hetes volt a gyermekem és nekem begyulladt a mellem. Emiatt aztán fejnem kellett, amitől rengeteg tejem lett, akkor azt kértem tőle, hogy segítsen, hogy odaadhassam annak, akinek nincs, erre azt mondta, hogy van még 4-5 kismama, akiknek szintén több van és azokét sem tudja elhelyezni. Aztán az interneten hirdettem és sokan jelentkeztek rá, nagyon sokan, akkor arra gondoltam, összehozom őket a védőnőn keresztül azokkal, akiknek sok felesleges tejük van. Ekkor azt mondta a védőnő, hogy már senkinek sincs feleslege.

Sajnos nem ő az egyetlen, akinek büdös a munka, a kolléganőinél is próbálkoztam ugyanezzel és ők is elhajtottak.

Amúgy munkaidőben szoktam a védőnőmmel találkozni például a boltban, ilyenkor gondolom beírja, hogy családot látogat, ehelyett intézi a saját dolgait.

Az biztos, hogy más a protokoll és más a gyakorlat..., én nem igényeltem a protokollt, de a gyakorlattal teljesen meg voltam elégedve. Ha segítséget kértem megkaptam, még volt, hogy hétvégén este későn is felhívtam a védőnőt, mert tejlázam volt (nem volt barátság köztünk, hisz várandósságom alatt ismertem meg) és nem kellett elnézést kérnem vagy mentegetőznőm, hanem azonnal segített. Én hálás lehetek neki, hisz előtte nem igazán voltam sosem csecsemő közelében így azt sem tudtam az első babánál, hog mi történik velünk....nekem nagyon sokat segített mind a szoptatás, mind a csecsemőgondozás terén.

Két gyerek, több védőnő a mérleg. Ugyanott lakunk, a körzetek sem változtak, csak volt, aki szintén babázni ment. Mindegyik más volt, és mégis sokat köszönhetek nekik. Második gyereknél persze nem adott a védőnőm a kelengyéről listát (minek is, hiszen már képben voltam), vagy terhességi cukrom kapcsán sem kérdeztem, mert már tudtam a teendőket, de ha elakadtam valamiben, vagy bizonytalan voltam (mert ugye minden terhesség, minden gyerek más :), akkor bármikor felhívhattam, akár hétvégén is. Ja, és a személyiségük, tapasztalatuk is más volt, másképp beszélgettünk, viszont egy közös volt mindegyikben: lelkiismeretesen végezték a munkájukat és úgy segítettek, ahogy és amikor nekem szükségem volt. Emellett tiszteletben tartották a döntéseimet, nem tolakodtak, de ha érzékeltek valamit, akkor arra felhívták a figyelmemet.

Szerencsére a védőnők nagy többsége nem ilyen Linda. Nekem pl nagyon jó a tapasztalatom. Várandósságom idején másik körzetben laktunk, az a védőnő is mindent elmondott amit kellett és szülés után az új védőnőm is. Nálunk inkább a gyerekorvos volt a mumus, váltottunk is, de a védőnőm minden hónapban jött, ahogy kellett 1 éves korig. A vizsgálatokról is megkaptam minden kellő információt is. 

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

„Hagyj el egy mikulás csomagot” és csalj mosolyt egy kisgyermek arcára

„Hagyj el egy mikulás csomagot” és csalj mosolyt egy kisgyermek arcára

Ha felerősödik a vágy, hogy segíts másokon, akkor itt egy remek lehetőség, amivel bizony nagy mosolyt csalhatsz egy gyermek arcára! Nincs más dolgod, csak egyszerűen december 6-ára készíts egy mikulás csomagot, és rakd le egy padra, egy párkányra, bárhová, ahol egy kisgyermek megtalálhatja.
Fénylő ablakok nyílnak – Világító adventi kalendárium

Fénylő ablakok nyílnak – Világító adventi kalendárium

Élő adventi naptárrá változnak azok a települések, ahol a házak ablakait ünnepi fénybe és díszbe öltöztetik, számmal jelölve a napokat december elsejétől karácsonyig. A várakozás izgalma igazi közösségi élménnyé válik. Testi-lelki egészséget szolgáló program lehet ilyenkor az esti séta lakóhelyünk utcáin.
Sorozatfüggő, gasztromán, kirakós vagy kitalálós... adventi kalendárium ötletek

Sorozatfüggő, gasztromán, kirakós vagy kitalálós... adventi kalendárium ötletek

Avagy last minute adventi kalendáriumok. Míg határidők léteznek, a last minute kifejezés örök szóhasználatban marad. Percek alatt kell megoldanunk 24 egyformát és a belevalókat. Hidd el, nem olyan nagy ördöngősség, már ha van inspiráció.
Beszélgetős padok a magány ellen

Beszélgetős padokkal a magány ellen

Ez egy egyszerű, de jól működő kezdeményezés, ami több országban is elterjed: a „Happy to chat" padok arra ösztönzik az embereket, hogy beszélgessenek egymással.
Ugrás az oldal tetejére