Jelenlegi hely

Dr. Regős Attila

Családjogi kérdések (gyermek elhelyezése, gyerektartás, szülő-gyermek kapcsolattartás, házasság felbontása, házassági vagyonjog, származás megállapítása iránti ügyek, stb.), terhes, illetve kisgyermeket nevelő nők munkajogi ügyei, örökösödési ügyek, gyermekek vagyoni ügyei, illetve egyéb, az oldalon található témákkal kapcsolatos ügyekben lehet az ügyvéd urat kérdezni.

Dr. Regős Attila ügyvéd
6722 Szeged, Török utca 11/B I/3. 2. (Regős & Márton Ügyvéd Iroda)
 
Ezen a fórumon gyermekekkel kapcsolatos jogi kérdéseket lehet feltenni, különös tekintettel az alábbi kérdésekben:
  • családjogi ügyek (gyermek elhelyezése, gyerektartás, szülő-gyermek kapcsolattartás, származás megállapítása, stb.)
  • terhes illetve gyermekes nők munkaviszonnyal kapcsolatos ügyei
  • gyermek vagyoni ügyei,
  • örökösödési ügyek
  • egyéb, az oldalon található témákkal kapcsolatos ügyek
     
A kérdések megválaszolását szakemberünk 2 héten belül vállalja.
 
A kérdések a felhasználók által küldött információk alapján kerülnek megválaszolásra, így az adott ügy dokumentumainak teljes körű ismerete nélkül az ügyvéd úr az írásaiért és az abban szereplő válaszaiért felelősséget nem vállalhat.
 

A tanácsadás nem vonatkozik olyan ügyekre, ahol a felek külföldön laknak, vagy valamelyik fél külföldi állampolgár.

 
Amennyiben mindenre részletre kiterjedő, illetve egyéb ügyekkel kapcsolatos megbízható jogi tanácsadásra van szükséged, a személyes találkozó időpont egyeztetése céljából hívd a fenti telefonszámot.
 

Hozzászólások

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Válásom után a gyermekek nálam lettek elhelyezve, volt férjemtől pedig vonták a fizetéséből a gyermektartásdíjat. Lányomnak 2015.október 31-én lejár az egyetemen a tanulói jogviszonya. A férjemet erről értesítem rövidesen levélben,mert egyébként személyesen nem tartjuk a kapcsolatot. Ezen kívül nekem van-e bármilyen kötelezettségem? Nekem kell-e a bíróságra menni,hogy bármilyen ítélet szülessen? Van egy kisebb gyermek még, aki velem él, ő most 13.évfolyamos. 2010 óta nem kértem a tartásdíj összegének emelését. Az édesapa azt szeretné, ha szóban megegyeznénk és csak egy gyerek után kellene fizetnie az eddig meghatározott összeget, illetve fizessem neki vissza a július óta utalt tartásdíjat, mert szerinte arra nem voltam már jogosult.Lányom július vége óta próbaidejét tölti egy munkahelyen,amely szintén október végén fog lejárni.Kérem tanácsát. Válaszát előre is köszönöm.

 

Kedves Zsuzsanna!

A volt férje értesítése mellett a bíróságnak is köteles bejelenteni a tartásra való rászorultság megszűnését. A bejelentést követően a bíróság a tartási kötelezettséget per nélkül szünteti meg.

Azon tartásdíjat, amelyet a gyermek tanulmányai befejezését (a konkrét esetben a diploma kiadását) követően vett fel, köteles visszafizetni, a visszafizetésről mindenképpen valamilyen okiratot (átvételi elismervény, bankkivonat) őrizzen meg. Ha pl. a lánya júniusban megkapta a diplomáját, akkor köteles Ön a júliusi tartásdíjat visszafizetni.

A másik kérdésben (másik gyermekre vonatkozó tartásdíj felemelése) a felek (írásbeli) megállapodása az irányadó, ha nem tudnak megállapodni, akkor Önnek pert kell indítani tartásdíj felemelése iránt.

Tisztelettel: 

dr. Regős Attila
ügyvéd

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm a segítséget!

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Válás után én lettem a tartásdíj fizető fél. Két éve fizetem a nagykorú /20 éves/, felsőfokú képzésre járó lányom után a tartásdíjat, aki tudomásom szerint a két év alatt már a 2. főiskolára jár.

A kérdésem a következő: megszüntethető-e a tartásdíj, mivel érettségi óta nem tartja velem a kapcsolatot, az email-ekre, sms-re nem válaszol.

Egy jogi esetekkel foglalkozó oldalon találtam egy ilyen esetet, ahol hivatkoztak a legfelsőbb bíróság által kimondottakra, miszerint a főiskolát végző gyermek után fizetett tartásdíjért elvárható, hogy az valamilyen módon tartsa a kapcsolatot a tartásdíjra kötelezett szülővel. Illetve a tartásdíj megszüntethető, ha a gyerek nem tudja megindokolni, hogy miért nem tart kapcsolatot a szülővel.

Válaszát előre is köszönöm!

B.Anikó

Kedves Anikó!

A Polgári Törvénykönyv meghatározza, hogy a szülő mely esetekben nem köteles nagykorú továbbtanuló gyermekét eltartani, ezen esetek egyike a gyermek érdemtelensége. Érdemtelen a gyermek többek között akkor,  amikor kellő indok nélkül nem tart a szülővel kapcsolatot.

A bíróság – tartás megszűntetése iránti perben - azt fogja vizsgálni, hogy a lányának van-e megfelelő indoka arra, hogy nem tartja Önnel a kapcsolatot, illetve ezen indokot tudja-e a lánya bizonyítani.  Ha nincs megfelelő indoka, akkor abban az eseten érdemtelen a tartásdíjra és azt a bíróság megszünteti.

Ezzel szemben ha pl. egymás irányában kölcsönösen felróható magatartást tanúsítottak, akkor abban az esetben nem fog megszűnni a tartásdíj.

Tisztelettel:

Dr. Regős Attila

ügyvéd

Tisztelt Ügyvéd Úr!

1999- ben váltam el, a bíróság a volt férjem fizetésének 20%-át állapította meg gyerektartás címen. A lányom folyamatosan járt iskolába, most éppen egyetemi tanulmányait végzi. Az idén májusban kellett volna diplomáznia, de mivel egyszerre sok vizsgája volt, plussz az államvizsgát is lekellett volna tennie két hét múlva, ezért egy fél évvel "eltólta" az államvizsgáját, diplomáját. Folyamatos jogviszonyban áll, továbbra is az egyetem hallgatója! 2019 januárjában fog diplomázni. A volt férjem szerint ezért nem jár már a gyerektartás! Mivel egy fél évre elhalasztotta a diplomát! 

Szeretném megkérdezni hogy tényleg igaz ez? Köteles vagyok most lemondani a gyerektartásról, vagy ez még jár a lányomnak addig míg a diplomáját kézhez nem kapja?!

Köszönöm szépen a válaszát. Üdvözlettel: L.Anikó

Kedves Anikó!

A tartás megszüntetésének - többek között -  abban az esetben van helye, ha a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget. A bírói gyakorlatban a rendszeresség azt jelenti, hogy tartósan (pl. évekre) elhúzódik a diploma megszerzése. Véleményem szerint az, hogy egyszeri alkalommal fél évvel későbbre tolódik a diploma megszerzése, nem jelent rendszerességet, így nincs helye a tartás megszüntetésének.

Abban az esetben viszont, ha a gyermek betölti a 25. életévét, a tartás csak különösen indokolt esetben tartható fent (pl. gyermek betegsége miatt később kezdte el vagy fejezi be felsőfokú tanulmányait).

Üdvözlettel:

dr. Regős Attila

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm válaszát!

Üdvözlettel: L. Anikó

Tisztelt Ügyvéd Úr!A testvérem párkapcsolatban volt egy hölggyel,nem éltek együtt.A testvéremnek orvosi papírja van róla nem lehet gyereke,de a hölgy azt mondja a tesvéremé a gyerek.Apasági pert szeretne a testvérem  indít ennek tisztázására.Ha az övé a gyerek kérhet e közös felügyeletett,hogy 2 hétnél gyakrabban láthassa elhozhassa a gyermeket,és beleszólása legyen a gyerekkel kapcsolatos dolgokba?Továbbá kérheti e a testvérem hogy az ő vezeték nevére kerüljön a gyermek?Az anya ezt csak úgy engedi hogy mindkettejük vezeték neve bekerülhet az anyakönyvi kivonatba ,de az anya csak a saját vezetéknevét írja mindenhová mint egy másik kapcsolatból született gyermekénél  teszi..továbbá testvérem önként fizetne 20 e Ft gyerektartást...Anyuka követelhet e ennél tôbbet ha igen mennyit?Válaszát köszönöm

Kedves Dobrovszkiné!

Az apaság megállapítására irányuló per csak a tartásdíjra vonatkozó keresettel kapcsolható össze. A tartásdíj mértéke tárgyában a felek (végrehajtás útján kikényszeríthető) egyezséget köthetnek a bíróság előtt, egyezség hiányában annak mértékét a bíróság állapítja meg. A tartásdíj mértéke a havi átlagos nettó jövedelem 15-25%-a (a kereset benyújtását megelőző 1 évben elért jövedelem alapján számítják ki a havi átlagot) és a bíróság minimumot is meghatároz. Az, hogy a % ezen határon belül konkrétan mekkora, a gyermek szükségletei, költségei határozzák meg.

A gyermek nevének megváltoztatása nem az apasági perben történik. Ha az apaság megállapítása iránt indított perben vita merül fel a tekintetben, hogy a gyermek melyik szülő nevét viselje (pl. az anya kéri, hogy a gyermek az ő nevét viselje, az apa pedig ehhez nem járul hozzá), a bíróságnak - az ügy befejezése után - a névviselés kérdésének eldöntése érdekében az illetékes gyámhatóságot kell megkeresnie. (PK217)

Alapesetben a szülői felügyeletet a külön élő szülők is közösen gyakorolják. Ha együtt tudnak működni, akkor bírósági eljárásra nincs szükség (pl. megállapodnak, hogy kinél, mikor, mennyi ideig tartózkodik a gyermek, mi a munkamegosztás a gyermek ügyei intézésben stb).

Ha nem tudnak megállapodni (vagy a megállapodást meg akarják erősíteni hivatalos úton), akkor a bíróságtól lehet kérni – külön perben - a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezését. Az ilyen perben, ha közös szülői felügyeletet akar mindkét fél, akkor elő kell adni, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog működni és mi lesz a gyermek lakóhelye.  Ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a közös szülői felügyelet gyakorlására nem alkalmasak, akkor egyik vagy másik szülőt feljogosítja a szülői felügyelet gyakorlására és rendelkezik a kapcsolattartásról. Ha nem volt a per, a gyámhivataltól lehet kérni a kapcsolattartás szabályozását. A kapcsolattartás szabályozásánál általában 2 hétnél gyakrabban lehet tartani a gyermekkel a kapcsolatot.

Ha a bíróság csak az egyik szülőt jogosította fel a szülői felügyeleti jog gyakorlására lényeges kérdésekben ezek szülők is közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot. Lényeges kérdések: a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása, névváltoztatás. Ha ezekben nem tudnak megegyezni a szülők, akkor a gyámhivatal dönt.

Üdvözlettel,

dr. Regős Attila

Tisztelt Ugyved Ur!

 

Mivel a valasom meg nem emelkedett jogerore, kisfiamat a ferjem nevere anyakonyveztek (bar nem az ove), aki olasz. En a fiamnak 1 honapos koraban megkertem az olasz allampolgarsagot, ami az apatol fuggetlenul "jar" neki, hiszen en is kettos allampolgar vagyok. Most hogy a fiam olasz egeszsegbiztositasi kartyajat kikuldtek a ferjemnek, tovabba kerestek a gyermeket, mert be kellene oltani, valamint az en olasz szemelyim alapjan, az egykori kozos otthonunkba jelentettek be, o gyorsan intezkedni kezdett (eddig nem erdekelte az ugy). Kerte, hogy veglegesitsuk a valast ugy, hogy nem emlitjuk a gyermeket. Igy minden gyorsabban zajlik es en majd itt Magyarorszagon megteszem a kovetkezo lepeseket. A kerdesem az lenne Ugyved Ur, hogy szarmazhat ebbol valamilyen problemam? Abbol, hogy a hivatalos forditas a valasomrol nem tartalmazza a gyermeket. Tenyleg ez lenne a megoldas? Ez nem ugy nez ki, mintha eltitkoltam volna elole a gyermeket? Bar az olasz TB megkereste, tehat mastol is tud rola. En egyebkent mar a baba megszuletese elott ertesitettem, amint megtudtam ezt a dolgot az anyakonyvezesrol.

2003-ban hazasodtam, a fiam pedig iden juniusban szuletett. 4 honapos.

Mar azon is gondolkoztam, hogy lemondok a fiam olasz allampolgarsagarol. Ebben az esetben Olaszorszagban nem foglalkoznanak vele, igy a ferjem sem fenyegetozne, hogy vagy alairom gyerek nelkul a valasi papirokat vagy beperel (kint Olaszorszagban). 

Hozzateszem, hogy semmilyen anyagi kovetelesem nincs vele szemben.

Elore is koszonom valaszat.

Kedves Edina!

Ha jól értem a fia magyar állampolgárként lett anyakönyvezve és csak később kapta meg az olasz állampolgárságot, míg a válóper Olaszországban van folyamatban, mert Önök Olaszországban laknak.

Előre bocsátom, hogy az olasz családjogi jogszabályokat nem ismerem, így nem tudok arra a kérdésre válaszolni, hogy mi történik akkor, ha az olasz válóperben elhallgatják a gyerek kilétét. Arra sem tudok válaszolni, hogy milyen hátránnyal jár az olasz állampolgárságról való lemondás.

A magyar jogszabályok alapján a gyermek adatainak megadása kötelező a házassági perekben és a bíróság köteles – erre vonatkozó kereseti kérelem hiányában is – ítéletben rendezni a gyermek tartása, szülői felügyelet gyakorlása kérdésköröket. Ebből kifolyólag mindkét fél érdeke nem lehet a gyermek elhallgatása, hiszen akkor nem lenne tartásdíj. Vélhetően a férjét az olasz jogszabályok alapján is tartásdíjra köteleznék, emiatt akar hallgatni a gyermekről a válóperben.

Én mindenképpen azt javaslom, hogy rendezni kellene a gyermek családi jogállását a férje apasága vélelmének megdöntése iránti perben, majd a gyermek valódi apjának apasága megállapítása iránti perben. Ha a gyermek apasága rendeződik, a volt férjének (mivel nem ő az apa) semmilyen beleszólása nem lehet a gyermek ügyeibe.

Üdvözlettel:

dr. Regős Attila

Jó napot ügyéd úr! A férjemnek a volt párja emeltette a gyerektartás díjat 33000ftra plusz havi 10000 a törlesztés visszamenőleg 6 honapra. Azt szeretném kérdezni hogy a biróság kötelezte a férjemet hogy a 2 évvel ezelőtti fogszabályzó felétt is ami 50000 ft fizesse meg az exének pluszba.Nagyon sok költséget hozzot fel az exe ami hülyeség és most meg azt szeretné hogy szálljon  bele pénzel a férjem a gyereknek számitógép vásárlásába is. Erre kötelezheti bármelyik biróság a férjemet hogy a 43000ft gyerektartáson felül még többet fizessen? A hölgynek amugy 300000ft fizuja van mig a férjemnek 220000 és van még egy 4 éves fiam akit együtt neveljük. Lehet ezzel kezdeni valamit mivel tudjuk hogy nem a gyerekre költi, valamint azt mondja hogy havonta 16000ft költ a gyereknek ruhára. Köszönöm válaszát. 

T. Téglásné!

Vegyük külön a két ügyet.

A mostani férje volt élettársa ügyében azt tetszett írni, hogy fel lett emelve a tartásdíj összege. A tartásdíj mértéke megállapításánál a bíróság – többek között - a gyermek indokolt szükségleteit és mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét veszi figyelembe. Ha a férje nem vitatta a kiadások mértékét, akkor azokat a bíróság valósnak fogadhatta el. Nettó 220.000,- Ft-os fizetésnél egyébként a havi 33.000,- Ft-os tartásdíj nem eltúlzott, mert a tartásdíj mértéke a fizetés minimum 15, maximum 25 %-a. A számítógép vásárlása nem feltétlenül szükséges a gyermek tanulásához, így a bíróság által megítélt tartásdíjon felül nem kötelező fizetni. Ettől függetlenül, ha gyermeknek valóban szüksége van számítógépre, önkéntes elhatározás alapján annak költségének finanszírozásába be lehet segíteni, itt azt javasolom, hogy a számítógép üzletben adják át pénzt közvetlenül az eladónak, nehogy a volt élettárs azt másra költse el. 

A saját ügyében a megoldás a tartásdíj felemelése lenne a volt férjével szemben, ha a volt férjének van legális jövedelme és lényegesen változtak a körülmények a tartásdíj megállapítása óta. Ebben a perben lehet igazolni, hogy gyermek állandóan beteg és emiatt Ön nem tud munkát végezni.  

Üdvözlettel:

dr. Regős Attila

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Válás elött állok. Elméletileg közös megegyezéssel intéznénk. A házasság elött nekem született egy gyermekem, akit a jövendőbelim a házasság elött nem sokkal a nevére vett. Kérdésem az lenne, hogy így joga van a láthatáshoz? A gyermek lekerülhet esetleg a nevéről? Milyen jogai és kötelezettségei vannak?

Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

N. A.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Segítségét kérném. Párkapcsolatban élek, hamarosan összeköltöznénk az én lakásomba és be is jelentkezne erre a lakcímre. Milyen probléma adódhat ebből a későbbiekben, ha a mégsem működne az együttélés. 

Előre is köszönöm a válaszát. 

Üdvözlettel Mária

 

Tisztelt Ügyvéd Úr,

érdeklődni szeretnék, hogy az apasági vélelem megdöntésére nemperes eljárásban van-e valamilyen időbeli korlát. Eddig úgy tudtam, hogy a gyermek 3 éves koráig el kell intézni de aztán ezt többen cáfolták, miszerint időbeli korlát csak bírósági per esetén van, viszont a nemperes eljárásra bármikor sor kerülhet.

Kérhetnék Öntől hiteles válasz ez ügyben?

Köszönettel,

Molnár Krisztina

Jó napot kívánok

Sajnos évek óta nem tartom a kapcsolatot az anyukámmal. Az lenne a kérdésem hogy világ életében vette fel a hiteleket a bátyámmal, gondolom a mai napi azt csinálják és ha vele történik valami hogy tudom kivédeni hogy ne szálljon rám a sok hitel, mert nem tudnám fizetni. Semmije sincs, albérletben lakik, nincs örökség amiről lemondjak a tartozás fejében.

Köszönöm válaszát

Tisztelt ügyvéd Úr!

Olyan kérdésem lenne hogy pontosan mi számít speciális egézségügyi kiadásnak(PL egy 30 ezres oltás ami nem kötelező)Kell fizetnem ha magánorvohoz viszi a gyermeket ha meg lehet oldani sztk úton is.Kell fizetnem olyan kiadásért ami ingyenes de ő a magánorvos miatt fizetős részt választotta.Mi számít rendkivüli kiadásnak?A táboroztatatással kapcsolatba meg mennyi az az idő amit köteles vagyok fizetni évi 1 tábor esetén 1 hét?

Köszönöm a válaszát.

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!
Ugrás az oldal tetejére